Hỗ Trợ
Phòng kinh doanh
0913.312.500
Phòng nhân sự
028.6676.7868
Phòng Kỹ Thuật
0913.949.693
Mục tiêu chiến lược

Tuyển dung, đạo tạo cán bộ Chuyên môn kỹ thuật trong chuyên ngành môi trường và các ngành nghề khác!

1.1: Cán bộ chuyên môn ngành hóa: Vô cơ, hữu cơ, polymer, hóa lý ....

1.2: Cán bộ chuyên môn ngành nông nghiệp.

1.3: Cán bộ chuyên môn ngành sinh học: vi sinh, sinh hóa ....

1.4: Cán bộ quản lý sản xuất.

1.5: Cán bộ kinh doanh tổng hợp, chuyên ngành maketing.

 

Tin khác