Hỗ Trợ
Phòng kinh doanh
0913.312.500
Phòng nhân sự
028.6676.7868
Phòng Kỹ Thuật
0913.949.693
Mục tiêu chiến lược
 1. Đầu tư theo phương pháp tập trung, không dàn trải. Kết hợp liên doanh với các công ty đã làm ngành nghề có kinh nghiệm.

2.1  Ngành phân bón:

 • Đầu tư sản xuất phân hữu cơ vi sinh trung vi lượng.
 • Nghiên cứu sản xuất phân bón cho từng giống cây.
 • Cung cấp các loại nguyên liệu sản xuất phân bón.

2.2  Ngành phế liệu:

 • Thu gom, phân loại, tái chế phế liệu trên nguyên tắc lâu dài, không ảnh hưởng đến môi trường.( Hiện tại đang sản xuất PE, HD. Hướng phát triển sản xuất PP và các hàng ép khác).

2.3  Lĩnh vực cây trồng:

 • Trồng cây ngắn ngày ( Dược liệu) có trữ lượng kinh tế cao. 
 • Trồng cây công nghiệp: Cao su, cà phê.

2.4  Ngành sản xuất thức ăn gia súc:

 • Sản xuất thức ăn cho cá.
 • Sản xuất thức ăn cho lợn.
 • Nguồn nguyên liệu: Tận dụng nguyên liệu tái chế từ các nhà máy sản xuất thực phẩm:  Bã mì, bã bia, bã hèm rựu, bã cá, bã đậu nành...

2.5  Ngành xử lý môi trường

 • Xử lý, tái chế chất thải nguy hại:

              + Sản xuất gạch không nung từ xỉ thép.

              + Sản xuất phụ gia công nghiệp.

 • Xử lý, tái chế chất thải không nguy hại:

             + Xử lý chất thải rắn, lỏng, khí.

Tin khác