Hỗ Trợ
Phòng kinh doanh
0913.312.500
Phòng nhân sự
028.6676.7868
Phòng Kỹ Thuật
0913.949.693
Mục tiêu chiến lược

Dựa trên việc định hướng phát triển và xây dựng phương án vốn:

3.1 Vốn tự có huy động cho kinh doanh.

3.2 Vốn liên doanh (Theo tỉ lệ góp vốn).

3.3 Vốn Ngân hàng khi có nhu cầu và phương án cụ thể.

3.4 Vốn nhàn rỗi của CB - CNV.

3.5 Bổ sung vốn cho từng hạng mục sản xuất khi có phương án sản xuất, kinh doanh thuyết phục.

Tin khác